historia „górki”

Na początku były pola wsi Wolica…

Historia “górki” sięga wczesnych lat 80-tych, gdy w tym miejscu zaczęto składować ziemię wydobytą spod nowopowstających ursynowskich bloków. W porównaniu do swoich “bliźniaczek” – Kopy Cwila i górki “Kazurki” jest niższa i nie została szczególnie zagospodarowana. W czasach jej “młodości” przy lasku od strony bloków przy ulicy Szolc-Rogozińskiego funkcjonował osiedlowy plac zabaw – dziś jest tu wąski trawnik. Z biegiem lat na górce pojawiła się łąka a wokół wyrosły drzewa. Na prywatnych dziś gruntach funkcjonowało także przez moment boisko do koszykówki, a przy ulicy Gandhi rozpoczęto, ale nigdy nie ukończono budowy przychodni – dziś stoją tu zagrodzone ruiny. W tym czasie górka zaczyna stanowić ulubione miejsce dla właścicieli psów, które mogą tu swobodnie biegać, stąd popularna nazwa “psia górka”. Latem pojawiają się także piknikowicze, a w śnieżną zimę dzieci z sankami.

W roku 2002 uchwalono plan miejscowy dla tego terenu, przeznaczając jego większą część na park, a na terenie przyległym do ulicy Gandhi na usługi zdrowotne. Plan dopuszczał też zabudowę na prywatnym terenie obok osiedla Rezydencja Renoir oraz na terenie należącym do miasta od ulicy Szolc-Rogozińskiego, przy czym miasto zrezygnowało ostatecznie z zabudowy tego fragmentu.

Około roku 2012 pojawił się idea stworzenia na tym terenie Parku Wielkich Wynalazców, a przemianowanego następnie na Parku Polskich Wynalazców. Pomysł doczekał się uchwalenia w roku 2020. Parę lat temu wraz z uruchomieniem Budżetu Partycypacyjnego pomysły na zagospodarowanie górki zaczęli zgłaszać również okoliczni mieszkańcy, a urząd dzielnicy ostatecznie zdecydował o rozpoczęciu klasycznych konsultacji społecznych celem wypracowania całościowej wizji zagospodarowania tego terenu. W międzyczasie “górka” gościła też piknik naukowy dla młodzieży z okolicznych szkół, coroczne sąsiedzkie spotkania wigilijne, grill PARTYcypacyjny.

Parę lat temu na obrzeżach przyszłego parku powstała mała siłownia plenerowa. W 2019 r. ruszyła też budowa lokali usługowych przy ulicy Rosoła o nieznanym jeszcze przeznaczeniu. Najnowsza instalacja na tym terenie to wieża dla jaskółek, wybudowana w ramach Budżetu Obywatelskiego. (Opracowano m.in. na podstawie materiału Macieja Mazura Górka Imielińskich Wynalazców | ursynow.org.pl oraz innych materiałów prasowych)

Kalendarium

 • 1982 – rozpoczyna się usypywanie “górki”
 • 1989 – rozpoczęcie budowy przychodni zdrowia przy ul. Gandhi
 • 2006 – budowa osiedla Rezydencja Renoir przy ul. Rosoła
 • 2012 – pojawia się pomysł stworzenia Parku Polskich Wynalazców
 • 2014 – I edycja Budżetu Partycypacyjnego i pomysł budowy placu zabaw 
 • od 2015 – kolejne edycje Budżetu partycypacyjnego i kolejne pomysły
 • 2015-2016 – konsultacje społeczne organizowane przez Urząd Dzielnicy
 • 2016 – prezentacja pierwszej koncepcji zagospodarowania parku
 • 2018 – prezentacja poprawionej koncepcji zagospodarowania parku
 • 2019 – rozpoczęcie budowy obiektu usługowego przy ul. Rosoła
 • 2020 – uchwalenie przez Radę Miasta utworzenia i nazwania Parku Polskich Wynalazców
 • 2020 – prezentacja drugiej koncepcji zagospodarowania parku
 • 2020 – budowa wieży dla jaskółek (realizacja w ramach Budżetu Obywatelskiego)
 • 2021 – ogłoszenie przetargu na realizację parku
 • 2021 – Urząd Dzielnicy Ursynów otrzymał 27 sierpnia 2021 r. pozwolenie na budowę parku
 • 2023 – planowane zakończenie prac

Proces konsultacyjny

W 2015–2016 r. przeprowadzone zostały bardzo szerokie, dwuetapowe konsultacje społeczne pod plan zagospodarowania tego terenu. Były one pokłosiem wieloletnich starań miejscowych radnych o urządzenie tu parku (Polskich Wynalazców), a także uruchomienia nowego procesu konsultacji społecznych tj. Budżetu Partycypacyjnego w 2014 r. Zgłoszono wówczas do Budżetu Partycypacyjnego projekt wybudowania w południowej części górki placu zabaw (wówczas pod nazwą plac zabaw Na Skraju), na który zagłosowało ponad 1,900 osób.

W kolejnych latach projekt placu zabaw był ponawiany, pojawiały się także nowe pomysły. Nie były one jednak dłużej poddawane pod głosowanie mieszkańców, zdecydowano się natomiast o rozpoczęciu klasycznych konsultacji społecznych. Udział w nich wzięło ponad 500 mieszkańców. Mogli wyrazić swoje zdanie podczas otwartych warsztatów w ratuszu, zgłosić w czasie dyżuru do punktu konsultacyjnego na górce,  skorzystać ze specjalnej platformy internetowej i dedykowanego adresu mailowego, W ich wyniku okazało się, że najważniejszymi potrzebami mieszkańców jeśli chodzi o funkcjonalne zagospodarowanie tego terenu są: umożliwienie dalszego wyprowadzania psów, urządzenie placu zabaw, zachowanie możliwości saneczkowania. Jeśli chodzi o estetyczny wymiar parku domagano się przede wszystkim zachowania naturalnego, charakteru górki. Jednocześnie dużą uwagę zwracano na konieczność uporządkowania tego terenu, zadbania o czystość, bezpieczeństwo, wzmocnienia funkcji rekreacyjnej i udostępnienia tego miejsca szerszej grupie użytkowników.

Pierwsza koncepcja zagospodarowania tego terenu z przełomu 2016/2017 r. przewidywała intensywne zagospodarowanie górki i północnego stoku w sposób który spotkał się z krytyką – szczególnie krytykowano wówczas grodzony wybieg dla psów na północnym zboczu z licznymi urządzeniami, grodzenie placu zabaw oraz umożliwienie stałego grillowania w parku. Projekt w następstwie tych uwag został nieco poprawiony, ale nie doczekał się realizacji. W kolejnej kadencji, która rozpoczęła się w 2018 r. budowa parku, będąca w programie wyborczym chyba wszystkich ugrupowań startujących w wyborach, stała się jednym z głównych punktów umowy koalicyjnej obecnego Zarządu. W 2019 r. postanowiono przygotować nowy projekt, uwzględniający rezultaty konsultacji społecznych, uwagi zgłoszone do wcześniejszych koncepcji oraz nawiązujący do patronów parku. W 2020 r. zaprezentowano nowy projekt. Do tej koncepcji pojawiły się zupełnie nowe uwagi dotyczące kwestii ochrony przyrody, szczególnie ptaków, zamieszkujących m.in. lasek oraz doboru roślin i drzew na nowe nasadzenia. W wyniku tych uwag zmniejszono obszar planowanego placu zabaw. Zrezygnowano też z szeregu instalacji – lustra terenowego, elementów fluorescencyjnych, stolików do gry w szachy terenowe czy peryskopu na szczycie górki.

PODOBA CI SIĘ KONCEPCJA PARKU?